liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SANANI JP
Địa chỉ: Đường Vành Đai Khu Đông Bắc, TDP Đông Giang, Phường Xương Giang, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.
Điện Thoại: 0984.991.669
Email: sontekit.paint@gmail.com

gửi thông tin liên hệ